Kollen of Broekroelofs

Prentbriefkaart met de ophaalbrug aan ’t Haantje. Links de vroegere bakkerij van Kollen (later Broekroelofs).

Herm Arends Geerlings was afkomstig uit Dalerveen en gehuwd met Grietjen Martens uit Lutten. Zij was er in 1783 geboren in de olde boerschop. Het echtpaar woonde aanvankelijk in Schoonebeek, Coevorden en Oosterhesselen, maar tussen 1822 en 1825 vestigden zij zich in Lutten. Zij lieten in 1842 een huis bouwen aan de oostkant van de Lutterkerkdijk, aan het einde van de pas gegraven Dedemsvaart. Het echtpaar had zes kinderen; twee zoons en vier dochters.

Het echtpaar Geerlings verkocht de boerderij aan Jan Jans Kollen en echtgenote Roelofjen Alberts Oost. Jan was geboren in Havelte en Roelofjen in Steenwijk. Het echtpaar was in 1820 getrouwd en kreeg 13 kinderen. Het huis stond op het kadastraal perceel sectie A-1552 en werd door Kollen flink uitgebreid, zoals blijkt uit de kadastrale hulpkaart van 1854. Jan en Roelofjen begonnen er een bakkerij en winkel. Na het overlijden van Jan (op 20 februari 1867) werd zijn weduwe volledig eigenares van de zaak en daarin werd zij opgevolgd door zoon Jacobus Kollen. Hij was in 1828 geboren in Coevorden en opgeleid tot bakker. Hij huwde in 1854 met Willemina Kleintjes uit Loozen en na haar overlijden in 1875 met Hendrika Willemina Leemgraven uit Holtheme. Kort voor zijn huwelijk met Willemina vroeg Jacobus aan Provinciale Staten van Overijssel of hij belast mocht worden met de bediening van de brug in de Lutterkerkdijk. Op 11 september 1875 nam Jacobus de aandelen in de gemeenschappelijk bezeten boedel over van zijn broers Jan en Hendrik en zus Trijntje. Dat betrof huismeubelen, winkelgoederen, levende have en eenige kleine vorderingen op derden wegens geleverde goederen en geleende gelden… Daarnaast ging het om weiland, heide, bouwgrond en het huis en erf. De schuld bestond uit een hypotheek, verstrekt door Jan Tijhoff in Vriezenveen ad 3300 gulden.

Het verhaal gaat dat bakker Kollen zijn bedrijf de naam ’t Haantje heeft gegeven, maar helaas is niet bekend wanneer en of dit op waarheid berust…

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 31 augustus 1880.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27 mei 1881.

In 1881 werd de winkel van Kollen bij opbod verkocht. Notaris mr. Johannes Hendricus Egbertus Meesters hanteerde de veilinghamer op verzoek van:

1. Jacobus Kollen, koopman te Lutten, als vader en voogd van Roelof, Jantje en Annigje, geboren uit zijn huwelijk met nu wijlen Willemina Kleintjes
2. Jan Kollen, landbouwer te Lutten als toeziend voogd over voormelde, en over de na te noemen minderjarigen
3. Jan Kollen, hulponderwijzer te Arnhem
4. Aaltje Kollen, zonder beroep te Lutten
5. Piet de Olde, landbouwer te Avereest, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Roelofje Loff
6. Johanna Jacoba Loff, zonder beroep te De Krim, gemeente Gramsbergen
7. Asse Loff, schippersknecht te Lutten
8. Jan Loff, landbouwer te Lutten, als vader en voogd over Jan, Willemina en Roelof Loff, geboren uit zijn huwelijk met nu wijlen Annigje Kollen
9. Albert Kollen, landbouwer te Lutten, als vader en voogd over Annigje Kollen, geboren uit zijn huwelijk met nu wijlen Arendina Nijeboer
10. Hendrik Kelder, landbouwer te Ane, gemeente Gramsbergen, als toeziend voogd over de vermelde minderjarigen
11. Gerrit Jan van der Kamp, landbouwer te Lutten, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Roelofje Kollen
12. Pieter van der Belt, landbouwer te Lutten, als in gemeenschap van goederen gehuwd met Klazina Kollen
13. Jennigje Kollen, zonder beroep te Lutten.

Op 31 mei 1881 vond de definitieve verkoop plaats ten huize van herbergier en winkelier Piet Dorgelo te Lutten. De kavels 1 t/m 7 werden in massa voor f. 2395,- verkocht aan Gerrit Jan Hubers, landbouwer in de gemeente Zuidwolde, waarbij hij verklaarde de kavels 3 t/m 7 te hebben gekocht voor Egbert Broekroelofs, landbouwer te Lutten, voor f. 1250 en de beide eerste percelen voor zichzelf voor f. 1145.

Notaris Gerard de Meijier verleed op 12 april 1882 de overdrachtsakte waarbij landbouwer Gerrit Jan Hubers een huis en erf met schuur en stookhut, liggende te Lutten aan de zuidzijde van de Dedemsvaart, overdroeg aan landbouwer Egbert Broekroelofs. De verkoop was gesloten voor duizend gulden.

Egbert Broekroelofs uit Radewijk was in 1858 gehuwd met Frederika Everdina Schrotenboer uit Lutten en na haar overlijden in 1871 hertrouwd met Aaltjen van Faassen. Egbert was landbouwer en molenaar. Zoon Engelbertus, geboren uit het tweede huwelijk, zou ’t Haantje erven. Engelbertus was in 1903 gehuwd met Margje Middelveld uit Slagharen.

Nieuwsblad van het Noorden, 2 juni 1933. Tien jaar later zou het Drentsch dagblad eenzelfde foto plaatsen bij het 50-jarig jubileum…

Het Noord-Oosten van 16 november 1962:
In de ouderdom van 84 jaar is vrijdagavond overleden de heer Engelbertus Broekroelofs aan het Haantje te Lutten. Voor ingewijden is dit niet zo’n onverwachte gebeurtenis. Hoewel de overledene tot voor kort wel vrij vitaal was, waren er toch reeds geruime tijd de symptomen die een gebeurtenis als deze deden vrezen. Een merkwaardige figuur is met de heer Broekroelofs heengegaan. Hij was een man van weinig woorden, met een zeer helder verstand en een opmerkelijke godsvrucht. Hij was een denker met een warm sociaal voelend hart. Zo diende hij de gereformeerde kerk van Lutten vele jaren als ouderling. Voor de oorlog was hij vele jaren lid van de gemeenteraad van Hardenberg en ruim twintig jaar lang was hij voorzitter van Maatschappelijk Hulpbetoon. Toen zijn hoge leeftijd hem noopte om tal van functies te laten schieten, bleef hij bij M.H. nog lang in functie. Hij verried daarmee zijn hartelijke genegenheid om het zwakke en misdeelde te helpen. In die dienst heeft hij zich zeer bemind gemaakt. Men wist wat men aan hem had. Oprecht, zonder met het woord recht-op-de-man-af ooit onvriendelijk te zijn. Ook in het andere verenigingsleven heeft hij zich niet onbetuigd gelaten. Zo was hij vele jaren de stuwkracht en mede-oprichter van de Coöperatieve verbruikersvereniging te Lutten. In het huis van de heer Broekroelofs was in vroeger jaren een bakkerij gevestigd en in de eerste tijd van het bestaan der coöperatie, die ook een bakkerij exploiteerde, stelde hij een deel van zijn huis met de oude oven voor dat werk beschikbaar. De overledene was voorts vele jaren secretaris-penningmeester van het Nieuwe veefonds, terwijl hij in tal van instellingen zijn gewaardeerde medewerking verleende. De overledene heeft een mooie levensavond gehad. Samen met zijn vrouw in de woning aan het Haantje, waar ze bijna zestig jaar lang lief en leed hebben gedeeld.

Vijf jaar later, op 27 augustus 1967, overleed ook Margje Broekroelofs-Middelveld, in de gezegende ouderdom van 85 jaar. De laatste bewoners van het voorhuis, met het haantje op de gevel, waren Albert Hesselink en echtgenote Dinah Zweers (van 4 november 1976 tot 16 november 1977).

(bron: https://www.historischeprojecten.nl/geheugenvanhardenberg)