Boeken van Wil den Hollander

De boeken van Wil den Hollander

Land van zon en wijn

Uitgever: Kosmos Amsterdam –
Antwerpen

Omslag ontwerp: ?

Achttien jaar geleden emigreerde de schrijfster van dit boek als boerin naar Frankrijk en haar wederwaardigheden vormen de achtergrond van dit meeslepende boek, dat – anders dan de titel doet vermoeden – lang niet altijd ‘zonnig’ is, maar waarin gezonde realiteitszin en humor de overhand hebben.
De schrijfster weet dit harde en stoere bestaan op zo fascinerende wijze voor ons tot leven te brengen, dat men zich er aan het slot moeilijk van kan losmaken.
Volwassen mensen huilen niet

Uitgever: Kosmos Amsterdam – Antwerpen

Omslag ontwerp: Robert Nix

Dit tweede boek van de geëmigreerde (Zuid-) Hollandse boerin, die vier jaar geleden zo verrassend debuteerde met Land van zon en wijn, kenmerkt zich door dezelfde opmerkelijke eigenschappen van haar eerste boek: de onmiskenbare authentieke beschrijving, de oorspronkelijkheid, de frisheid, de bijzondere, natuurlijke humor, maar vooral ook door de onverwoestbare pioniersmentaliteit. Dat ligt ook voor de hand als men weet dat Land van zon en wijn en Volwassen mensen huilen niet deel uitmaken van één doorlopend verhaal, dat naderhand – op aandringen van enkele bevriende auteurs – werd omgewerkt tot de huidige vorm in vier afgeronde delen, waarvan inmiddels ook het derde: En de boer hij ploegde voort en het laatste deel: Mijn vallei in Frankrijk, zijn verschenen.
De duizenden lezers die in Land van zon en wijn het relaas van dit bestaan volgden, worden hier geconfronteerd met een fascinerende beschrijving van het leven in de nieuwe omgeving. Dat het in dit tweede boek beschreven bestaan nog altijd niet louter zon en wijn is, wordt door de nieuwe titel wel voldoende aangeduid. Maar zónder zon is het ook niet (en ook bepaald niet zonder wijn) en ondanks alle problemen en tegenslagen voelt men de niet aflatende kracht van de boer, die hem in staat stelt vol te houden, want ‘de boer hij ploegde voort . . .’
Ook in deze tweede roman slaagde de schrijfster er wonderwel in dit harde, stoere bestaan op zo fascinerende wijze te beschrijven, dat men zich evenzeer mee laat slepen als door haar eerste boek, dat een belangstelling en waardering ondervond zoals maar zelden een debuut te beurt valt.
Mijn vallei in Frankrijk

Uitgever: Kosmos Amsterdam –
Antwerpen

Omslag ontwerp: ?

Vier jaar geleden maakte Wil den Hollander, de geëmigreerde (Zuid-) Hollandse boerin haar verrassende debuut met ‘Land van Zon en Wijn’, het jaar daarop gevolgd door ‘Volwassen mensen huilen niet’, waarna weer een jaar later ‘En de boer hij ploegde voort’ verscheen.
Inmiddels zijn van deze boeken al vele tienduizenden exemplaren verkocht, wat eveneens was te verwachten van het vierde boek in deze cyclus over haar leven in Frankrijk, een boek dat zich kenmerkt door dezelfde opmerkelijke eigenschappen van haar vorig werk: de onmiskenbare authentieke beschrijving, de oorspronkelijkheid, de frisheid, de bijzondere natuurlijke humor, maar vooral ook door de onverwoestbare pioniersmentaliteit. Dat ligt ook voor de hand als men weet dat zij deel uitmaken van één doorlopend verhaal, dat naderhand – op aandringen van enkele bevriende auteurs – werd omgewerkt tot de huidige vorm in vier afgeronde delen.
In ‘Mijn vallei in Frankrijk’ wordt de lezer opnieuw geconfronteerd met een fascinerende beschrijving van het Franse boerenleven, dat ook in dit vierde deel nog altijd niet louter zon en wijn is. Maar zonder zon is het ook niet (en ook bepaald niet zonder wijn) en ondanks alle problemen en tegenslagen voelt men de niet aflatende kracht van de boer, die hem in staat stelt vol te houden.
Zoals ook de titel suggereert is de eens zo ‘vijandige’ vallei waar het verhaal zich goeddeels afspeelt, geworden tot ‘mijn vallei’ een dierbare plek, niet meer weg te denken uit het eigen leven. Een plaats bovendien, waar men na veel strijd tegen jaloezie, achterdocht en onbegrip nu in vreugde en voorspoed kan leven.
Dit ‘zonnige’ slot na jaren (en boeken) van zorg en moeite maakt ‘Mijn vallei in Frankrijk’ temeer tot een boeiend en verkwikkend boek.
En de boer hij ploegde voort

Uitgever: Kosmos Amsterdam – Antwerpen

Omslag ontwerp: Robert Nix

Drie jaar geleden maakte Wil den Hollander, de geëmigreerde (Zuid-) Hollandse boerin, haar verrassende debuut met Land van zon en wijn, het jaar daarop gevolgd door Volwassen mensen huilen niet. Inmiddels zijn van deze boeken al vele tienduizenden exemplaren verkocht, evenals van dit derde boek in deze cyclus over haar leven in Frankrijk, een boek dat zich kenmerkt door dezelfde opmerkelijke eigenschappen van haar vorig werk: de onmiskenbare authentieke beschrijving, de oorspronkelijkheid, de frisheid, de bijzondere, natuurlijke humor, maar vooral ook door de onverwoestbare pioniersmentaliteit. Dat ligt ook voor de hand als men weet dat zij deel uitmaken van één doorlopend verhaal, dat naderhand – op aandringen van enkele bevriende auteurs – werd omgewerkt tot de huidige vorm in vier afgeronde delen, waarvan het laatste Mijn vallei in Frankrijk na nauwelijks te zijn verschenen al weer enkele malen moest worden herdrukt.
In En de boer hij ploegde voort wordt de lezer opnieuw geconfronteerd met een fascinerende beschrijving van het Franse boerenleven, dat ook in dit derde deel nog altijd niet louter zon en wijn is. Maar zonder zon is het ook niet (en ook bepaald niet zonder wijn) en ondanks alle problemen en tegenslagen voelt men de niet aflatende kracht van de boer, die hem in staat stelt vol te houden, want ‘de boer hij ploegde voort . . .’ Ook in deze roman slaagde de schrijfster er wonderwel in dit harde, stoere bestaan op zo fascinerende wijze te beschrijven, dat men zich evenzeer mee laat slepen als door haar vorige boeken, die een belangstelling en waardering ondervonden zoals maar zelden een auteur te beurt valt.
De trein die nooit meer stopt

Uitgever: Zuidhollandsche uitgeversmaatschappij

ISBN ; 90 5112 114 8

Omslag illustratie: Walt de Rijk

Nadat in de vier eerdere boeken in de Boerin in Frankrijk-cyclus het harde, wisselvallige emigrantenleven van de auteur en haar gezin op het Franse platteland centraal stond, beschrijft De trein die nooit meer stopt de emotionele problemen van een moeder die haar zoon naar een ver, vreemd land ziet vertrekken om daar een oorlog te voeren die niet de zijne is.
Ook dit boek kenmerkt zich door oorspronkelijkheid, frisheid en een bijzonder natuurlijke humor.
Het leven in de Noordfranse boerengemeenschap is ook in deze roman tastbaar aanwezig, maar vormt nu de achtergrond voor de authentieke correspondentie van de schrijfster met haar zoon Jaap.
Zijn nuchtere mededelingen over soms gruwelijke ervaringen staan in scherpe tegenstelling tot het leven van het gezin op de boerderij, waar zijn ouders naar zijn berichten met verlangen, angst en spanning uitzien, maar ook met het vage schuldgevoel dat zij door hun naturalisatie tot Frans staatsburger ongewild ertoe hebben bijgedragen dat hun zoon moet dienen in het
Franse leger.
Treffend en ongekunsteld vertolkt Wil den Hollander in dit boek de gevoelens van de moeder, die zoals zovelen haar zoon moet afstaan aan ‘de trein die nooit meer stopt’, d.w.z. aan het onbegrepen en veelal doelloze oorlogsgeweld. Deze titel is dus symbolisch voor het boek, hoewel een trein daarin nauwelijks een rol speelt; hij is ontleend aan een angstbeeld uit
de jeugd van de schrijfster, die met dit boek een aangrijpende roman toevoegde aan haar veelgeprezen oeuvre.
Geluk is een toegift

Uitgever: Kosmos Amsterdam – Antwerpen

ISBN ; 90 215 0449 9

Omslag ontwerp: Robert Nix

De boeken van Wil den Hollander over het wel en wee van haar en haar gezin op de boerderij in Frankrijk zijn uiterst populair: de boerin is een begrip geworden in Nederland. In deze nieuwe roman toont de schrijfster dat het leven nu eenmaal geen roman meteen gelukkig slot is. Op het toppunt van haar roem en eindelijk vrij van geldzorgen worden de ouders overrompeld door de gevaarlijke ziekte van hun dochtertje, dat invalide dreigt te worden. Ze zijn machteloos, maar trachten johanna vertrouwen in de toekomst te geven.
Een veldboeket

Uitgever: Kosmos Amsterdam

ISBN: 90 215 0611 4

Omslag ontwerp: Dick de Wilde

‘Al ben ik dan la Hollandaise,’ schrijft Wil den Hollander-Bronder, ’toch heb ik twintig jaar geleefd en gewerkt als alle andere boerinnen van het Franse platteland. Ik heb me gedragen volgens hun ongeschreven wetten. Maar toen bekend werd dat ik boeken schreef, bekeken ze me met argwaan. Een schrijvende boerin is net zo gek als een vliegende koe. Ze verstoort de natuurlijke orde. Wat heeft een boer aan zo’n mens dat bezig is met pen en papier! Laat ze liever haar handen gebruiken om mest over het land te strooien, dat zou hem zo’n dure mestspreider besparen!’
Wil den Hollander heeft zich van die dorpsroddel niets aangetrokken. Integendeel. Zij heeft de praatjes die met evenveel genoegen over ánderen werden verteld, gebruikt voor de verhalen in dit boek. Sommige personages kent men al uit de romans en dat betekent dan een ontmoeting met oude vrienden. In de onbekenden raakt men, door de onweerstaanbare vertelkunst van de schrijfster, onmiddellijk geïnteresseerd.
Wil den Hollander is door de jaren heen zichzelf gebleven: een oprechte, gevoelige vrouw met een levensmoed waaraan velen van ons een voorbeeld kunnen nemen.
Johanna

Uitgever: Zuidhollandsche uitgeversmaatschappij

ISBN ; 90 5112 104 0

Omslag ontwerp: ?

Met deze nieuwe roman in de Boerin in Frankrijk-cyclus probeert Wil den Hollander-Bronder na het overlijden van haar dochter Johanna – eerder de hoofdpersoon in ‘Geluk is een toegift’ – die tragische periode te reconstrueren om zodoende ook met zichzelf in het reine te komen.
Johanna is het indrukwekkend verslag van haar wanhopig gevecht tegen diep verdriet, machteloosheid en opstandigheid in het aanzien van de onafwendbare dood van haar geliefde dochter.
Een doorleefde beschrijving, grotendeels gebaseerd op dagboekaantekeningen, van de dagelijkse gang van zaken in het gezin waar de dertigjarige Johanna een kansloze strijd voert tegen de slopende ziekte M.S., die zich toen ze vijftien was voor het eerst openbaarde.
Met dit boek richt Wil den Hollander een gedenksteen op voor haar dochter.
Op zoek naar mezelf

Uitgever: Zuidhollandsche uitgeversmaatschappij

ISBN ; 90 5112 128 8

Omslag ontwerp: ZHU

In Op zoek naar mezelf bespiegelt Wil den Hollander-Bronder haar ervaringen als Boerin in Frankrijk. Na de dood van haar dochter Johanna realiseert ze zich dat ze een heel stuk van haar leven eigenlijk heeft “overgeslagen”. Ze heeft het gevoel zichzelf verloren te hebben.

In dit boek schrijft ze haar terugkeer naar het normale dagelijkse leven aan de hand van reflecties en overpeinzingen en evalueert haar wedervaren in Frankrijk, haar tweede vaderland.

En de boer hij ploegde voort/

Mijn vallei in Frankrijk

Uitgever: Zuidhollandsche uitgeversmaatschappij

ISBN ; 90 5112 038 9

Omslag ontwerp: ?

‘En de boer hij ploegde voort’ en ‘Mijn vallei in Frankrijk’ vormen samen het tweede boek van de cyclus ‘Boerin in Frankrijk’ van Wil den Hollander-Bronder. Werden in de delen ‘Land van zon en wijn’ en ‘Volwassen mensen huilen niet’ de eerste jaren van het emigrantengezin op het Franse platteland beschreven, in dit tweede boek ervaart de lezer hoe het hen verder vergaat. Fascinerend verteld en getuigend van levensmoed en doorzettingsvermogen.
Wil den Hollander emigreerde met haar man en zoontje naar Frankrijk en zag in haar verbeelding hun nieuwe vaderland als het land van zon en wijn. En inderdaad, er was zon, hoewel niet altijd. En de wijn vloeide rijkelijk. Maar er was ook vooroordeel, conservatisme speciaal op het gebied van landbouw en veeteelt, woningtoestanden zoals wij ons nauwelijks meer voor kunnen stellen, corruptie, achterdocht, een weinig toeschietelijke bevolking.
In de vier delen ‘Boerin in Frankrijk’ geeft Wil den Hollander-Bronder gestalte aan haar bestaan van tien jaar in Frankrijk. De geboorte van haar kinderen, de strenge winters, de sadistische schooljuffrouw, het vechten om onderdak, erkenning en menselijke waardigheid.
De schrijfster is een levendige, kritisch ingestelde persoonlijkheid met een scherpe kijk op mensen en toestanden en heeft eert bevrijdend gevoel voor humor. Die karaktertrekken komen hier ten volle tot uitdrukking.
Op een wonderbaarlijke manier weet zij afstand van zichzelf te nemen, ook als zij nogal ontstellende ervaringen beschrijft.
Zonder enige literaire versiering, zonder één deftig woord staat het verhaal frank en onbevangen overeind.
Boerin in Frankrijk

Land van zon en wijn/

Volwassen mensen huilen niet/

En de boer hij ploegde voort/

Mijn vallei in Frankrijk.

Uitgever: Kosmos Amsterdam – Antwerpen

Omslag ontwerp: ?

Het ligt voor de hand dat – nu Wil den Hollander de succesvolle cyclus van haar verrassend debuut heeft afgesloten – de vier afzonderlijke delen hiervan in één band zouden worden gebundeld. ‘Land van zon en wijn’, ‘Volwassen mensen huilen niet’, ‘En de boer hij ploegde voort’ en ‘Mijn vallei in Frankrijk’ horen bij elkaar. Zij bevatten het aangrijpende relaas van een pioniersbestaan en vormden oorspronkelijk één manuscript, ’n kroniek waarin in eindeloze nachtelijke uren een vrouw haar eenzaamheid in de meedogenloze strijd om het bestaan van zich afschreef.
In deze nieuwe uitgave, die kort en goed ‘Boerin in Frankrijk’ als verzameltitel meekreeg, kunnen de tallozen die het verschijnen van de afzonderlijke vervolgdelen telkens met spanning tegemoet zagen, hun kennismaking met dit harde, authentieke emigrantenleven opnieuw en ongestoord herbeleven; zij die het slechts kenden van horen zeggen, zullen van dit fascinerende, van levensmoed en doorzettingsvermogen getuigende verbaal met groot, genoegen kennisnemen.